Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ) na temat TD SYNNEX Academy

Płatności

Jakie metody płatności są dla mnie dostępne?

Płatności można dokonać na podstawie zlecenia zakupu/faktury, za pomocą pakietów IBM Ed Pack lub Pakietu szkoleniowego - TD SYNNEX Training Credits.

Jak dokonać płatności za pomocą pakietów Ed Pack?

W poniższym polu proszę wybrać opcję „IBM Ed Pack”, a następnie wpisać numer pakietu Ed Pack i numer klienta IBM. Weryfikacja środków dostępnych w ramach pakietu „Ed Pack” nastąpi w ciągu 5 dni roboczych. Zawiadomimy Państwa w przypadku braku dostępnych środków.

Jak dokonać płatności na podstawie zlecenia zakupu/faktury?

W momencie rejestracji proszę wybrać opcję „zlecenie zakupu/faktura” jako wybraną metodę płatności. Jeśli okaże się, że w celu przetworzenia zlecenia zakupu potrzebujemy dodatkowych informacji od Państwa działu finansowego, skontaktujemy się z Państwem w ciągu 5 dni roboczych od daty rejestracji.

Czy mogę otrzymać fakturę na firmę?

Oczywiście. W takim wypadku, w celu realizacji płatności, będzie nam potrzebny numer zlecenia zakupu. Aby uruchomić proces płatności, skontaktujemy się z Państwem w ciągu 5 dni roboczych od daty rejestracji.

Czy mogę dokonać zakupu nowych pakietów IBM Ed Pack?

IBM wycofał pakiety Ed Pack z użytku z końcem czerwca 2013r., w związku, z czym są one niedostępne w sprzedaży (można je jednak realizować do upływu daty ważności). Obecnie oferujemy Państwu Pakiety szkoleniowe TD SYNNEX Training Credits, które, podobnie jak pakiety Ed Pack, można wykorzystać w ramach dowolnego kursu IBM, bez względu na to czy jest to kurs prywatny, otwarty czy kurs realizowany samodzielnie.

Czy mogę przenieść środki zgromadzone w ramach pakietów IBM Ed Pack na swoje Konto w TD SYNNEX Academy?

Tak! Jeśli data ważności Państwa pakietów Ed Pack upływa w najbliższym czasie, proszę przenieść zgromadzone na nich środki na swoje Konto w TD SYNNEX Academy. Przedłużymy ważność środków o rok, a co więcej będą Państwo mogli używać ich niezależnie od lokalizacji.

Potwierdzenie/Procedura rezygnacji z udziału w kursie/zajęciach

Skąd będę wiedzieć, że mój kurs został potwierdzony?

Jak tylko otrzymamy potwierdzenie, że Państwa kurs się odbędzie (nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia kursu), skontaktujemy się z Państwem drogą mailową lub telefoniczną.

Jak zostanę powiadomiony o odwołaniu kursu?

Niektóre zajęcia mogą zostać odwołane lub może zmienić się ich lokalizacja. W związku z powyższym TD SYNNEX radzi, aby nie kupowali Państwo bezzwrotnych biletów lotniczych, ani nie rezerwowali noclegów bez możliwości anulowania rezerwacji. TD SYNNEX nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Państwa koszty lub kary związane z zakupem ww. biletów lotniczych lub rezerwacją ww. noclegów. W przypadku odwołania lub zmiany zajęć , zawiadomimy Państwa na dwa tygodnie (14 dni kalendarzowych) przed rozpoczęciem zajęć.

Jakie są zasady rezygnacji z udziału w kursie/zajęciach?

W przypadku rezygnacji z udziału w kursie, prosimy o przesłanie nam informacji na adres academy.pl@tdsynnex.com. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie/zajęciach w terminie późniejszym niż 10 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem kursu/zajęć lub w przypadku nieobecności na zajęciach, zostaną Państwo obciążeni całkowitym kosztem zajęć.

Realizacja kursu

O której rozpoczynają i kończą się zajęcia?

Większość zajęć rozpoczyna się o 9:00 i kończy o 17:00 czasu lokalnego.

Jak wyglądają kursy online z instruktorem?

Tego typu zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym z udziałem instruktora. Zajęcia prowadzone są z zastosowaniem narzędzi typu „web conference” (konferencja online) i remote lab (laboratorium dostępne zdalnie). Na tydzień przed zajęciami otrzymają Państwo informacje, w jaki sposób uzyskać dostęp do narzędzi „web conference”, laboratoriów itd. oraz własny egzemplarz materiałów szkoleniowych.

Czy kursy online z instruktorem są kompatybilne ze środowiskiem Mac?

Tak –laboratoria to maszyny wirtualne (VM) lub laboratoria zdalne dostępne za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Kiedy otrzymam materiały szkoleniowe?

Jeśli uczęszczają Państwo na kurs otwarty lub prywatny materiały zostaną Państwu przekazane przed zajęciami. Jeśli zapisali się Państwo na kurs online z instruktorem to wydruk powinni Państwo otrzymać 1-2 dni przed datą rozpoczęcia kursu.

Czy w ofercie znajdują się także samodzielne kursy wirtualne (SPVC)?

Tak! Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty kursu typu SPVC, prosimy o kontakt na adres academy.pl@tdsynnex.com.

W jaki sposób zorganizowane są kursy SPVC?

Otrzymują Państwo od nas ważny przez 30 dni cyfrowy klucz dostępu do materiałów szkoleniowych. Dodatkowo, mogą Państwo skorzystać tzw. „Office Hours”, czyli określonej liczby godzin konsultacji z wykwalifikowanymi instruktorami, z którymi będą Państwo mogli się skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań.

Strona internetowa

Dlaczego kurs, którego szukam nie pojawia się w wyszukiwarce. Czy znajduje się w ofercie?

W naszej ofercie znajdują się wszystkie kursy oferowane przez IBM. Jeśli dany kurs nie pojawia się w wyszukiwarce, oznacza to, że nie jest organizowany w najbliższej przyszłości. Jeśli chcą Państwo zgłosić większą liczbę uczestników, istnieje możliwość organizacji takiego kursu zarówno w formie kursu otwartego, jak i prywatnego (u Państwa w firmie). W takim wypadku prosimy o kontakt na adres academy.pl@tdsynnex.com. W mailu prosimy o podanie numeru i tytułu kursu.