Autoryzowane szkolenia VMware z Expertami w TD SYNNEX Academy

TD SYNNEX Polska należy do wąskiego grona firm posiadających autoryzację VMware na prowadzenie i dostarczanie usług szkoleniowych. Oferujemy szeroki zakres kursów, których celem jest praktyczne przygotowanie uczestników do obsługi rozwiązań oferowanych przez VMware lub uzyskania certyfikatów, zgodnie z programem certyfikacji VMware.

W ramach szkoleń otrzymują Państwo wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, zgodnie z programem szkoleń VMware. Wiedza teoretyczna przekazywana jest przez naszych instruktorów w oparciu o materiały VMware, natomiast umiejętności praktyczne nabywają Państwo w ramach ćwiczeń w naszym laboratorium.

Program Certfikacji VMware kierowany jest do partnerów, użytkowników końcowych oraz personelu w celu sprawdzenia i potwierdzenia ich wiedzy oraz umiejętności. Program obejmuje obszary instalacji i administracji, korzystania oraz architektury rozwiązań VMware. Sprawdzenie i potwierdzenie umiejętności odbywa się poprzez przystąpienie do egzaminu. Ze względu na fakt, iż posiadamy również status Authorized Pearson VUE Testing Center, przystąpienie do egzaminu jest możliwe również w siedzibie naszej firmy.

W dalszej części znajdą Państwo katalog szkoleń oferowanych przez nasze centrum szkoleniowe. Jeśli na liście nie ma wymaganego szkolenia w dogodnym dla Państwa terminie, prosimy o kontakt: academy.pl@tdsynnex.com