Autoryzowane szkolenie Hitachi Vantara w TD SYNNEX Academy

TD SYNNEX Polska należy do wąskiego grona firm posiadających autoryzację Hitachi Vantara na prowadzenie i dostarczanie usług szkoleniowych. Oferujemy szeroki zakres autoryzowanych kursów technicznych, których celem jest praktyczne przygotowanie uczestników do obsługi rozwiązań oferowanych przez Hitachi Vantara lub uzyskania certyfikatów, zgodnie z programem certyfikacji HDS.

W ramach szkoleń otrzymują Państwo wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, zgodnie z programem szkoleń Hitachi. Wiedza teoretyczna przekazywana jest przez naszych instruktorów w oparciu o materiały Hitachi Vantara, natomiast umiejętności praktyczne nabywają Państwo w ramach ćwiczeń w naszym laboratorium.

Nasze laboratorium wyposażone jest we wszystkie produkty z oferty Hitachi Vantara i umożliwia przeprowadzenie niemal dowolnych ćwiczeń oraz warsztatów bazujących na rozwiązaniach HDS.

Hitachi Vantara Certified Program kierowany jest do partnerów, użytkowników końcowych oraz personelu w celu sprawdzenia i potwierdzenia ich wiedzy oraz umiejętności. Program obejmuje obszary instalacji i administracji, korzystania oraz architektury pamięci masowych Hitachi. Sprawdzenie i potwierdzenie umiejętności odbywa się poprzez przystąpienie do egzaminu. Ze względu na fakt iż posiadamy również status Authorized Prometric Testing Center, przystąpienie do egzaminu jest możliwe również w siedzibie naszej firmy.

W dalszej części znajdą Państwo katalog szkoleń oferowanych przez nasze centrum szkoleniowe. Jeśli na liście nie ma wymaganego szkolenia w dogodnym dla Państwa terminie, prosimy o kontakt: academy.pl@tdsynnex.com.