Tvorba webových systémů s využitím Spring Boot a React (GJB_SBREACT)

Kurz se zaměřuje na problematiku tvorby webových systémů v jazyce Java (OpenJDK) s využitím moderních technologií, jako je Spring Boot na serverové straně a React na straně front-endu. V první části se implementuje n-vrstvá architektura back-endu, ve které jako rozhraní pro komunikaci s front-endem slouží Representational State Transfer (REST) architektura dokumentovaná pomocí technologie Swagger. V další části se implementuje jednoduché webové rozhraní s využitím JavaScript knihovny React komunikující s RESTovým rozhraním Spring Bootu. Toto webové rozhraní se implementuje s využitím Material Design od společnosti Google. Na závěr se výsledná aplikace „dockerizuje“ a spustí v Dockeru.

Kurz neprobírá do hloubky přístup do databáze, nicméně pro výstavbu webových systémů je použit modul Spring Data (nadstavba nad JPA využívající Hibernate framework).