Organizační informace


Termín konání, délka a cena kurzu
Všechny tyto informace jsou uvedeny u jednotlivých nabídek kurzů. Pokud u daného kurzu tyto informace nenaleznete, kontaktujte nás na uvedených telefonních číslech, nebo e-mailových adresách. Kromě pevných termínů vyhlášených zpravidla na období 6 měsíců dopředu, se termíny kurzů vypisují podle aktuální poptávky. TD SYNNEX Academy si vyhrazuje právo změnit termíny a ceny bez předchozího upozornění. Termíny a ceny potvrzené na přihlášce zůstanou v platnosti. Nabízíme Vám také možnost uspořádat standardní nebo modifikované kurzy výhradně pro vaši organizaci v termínu a rozsahu podle dohody


Přihlášky
Přihlášku do kurzu si můžete vyžádat telefonicky nebo e-mailem. Závazná přihláška s uvedeným termínem a cenou kurzu vám pak bude zaslána elektronicky. Přihláška na internetu slouží pouze jako informace pro koordinátorky o bezprostředním zájmu zákazníka o kurz. Takovému zákazníkovi bude opět zaslána závazná přihláška.


Předběžné znalosti
V popisu každého kurzu jsou uvedeny potřebné vstupní znalosti studenta. Posouzení způsobilosti k absolvování zvoleného kurzu je plně v kompetenci zákazníka. Upozorňujeme však na to, že vyučující jsou vázáni osnovou kurzu a nemohou vkládat do výkladu pasáže doplňující předpokládané znalost


Denní program
Kurzy první den zpravidla začínají v 9.30 hodin a končí mezi 16.00 a 17.00 hodinou. Další dny kurzy začínají dle předchozí domluvy studentů s lektorem. V případě kurzů IBM Lotus Domino a IBM Lotus Notes jsou začátky kurzů stanoveny na 9.00 hodin. Konec kurzu je dle potřeby uzpůsoben požadavkům zákazníků.


Občerstvení
Během celého kurzu bude pro účastníky zajištěno občerstvení v podobě sušenek, teplých a studených nápojů. Každý student dále obdrží stravenky, které je možné využít v restauraci budovy, nebo v jejím okolí. Bližší informace o místě konání kurzu najdete v pozvánce do kurzu, která je účastníkům zasílána týden před jeho konáním.


Vyhodnocení kurzu
Naší snahou je, aby všechny poskytované kurzy měly tu nejvyšší úroveň a aby odpovídaly profesionálním požadavkům. Prosíme proto všechny studenty, aby po skončení kurzu vyplnili formulář „Hodnocení kurzu“, který jim bude zaslán na e-mail. Takto získané informace nám umožňují trvale udržovat vysoký standard našeho školicího střediska.


Osvědčení o absolvování kurzu
Všichni účastníci kurzů, kteří měli účast na kurzu nejméně 75 %, získají osvědčení o jeho absolvování. Školicí středisko nepodává žádné informace o výsledcích jednotlivých účastníků ani o jejich vědomostech před, během nebo po skončení kurzu