Partnerský program Microsoft Cloud Partner Program (MCPP) a Solution partner

Společnost Microsoft v březnu 2022 oznámila, že bude rozvíjet svůj program Microsoft Partner Network (MPN). S platností od října 2022 mění název partnerského programu z „Microsoft Partner Network (MPN)“ na „Microsoft Cloud Partner Program (MCPP)“.

Prezentace k novému programu

Partnerský program Microsoft Cloud Partner Program je určen pro všechny partnery v ekosystému společnosti Microsoft bez ohledu na to, zda vyvíjejí a prodávají služby, softwarová řešení nebo zařízení. Zaměřuje se na odborné znalosti a dovednosti v šesti oblastech řešení, které jsou v souladu s platformou Microsoft Cloud:

  • Data & AI (Azure)
  • Infrastructure (Azure)
  • Digitální technologie a inovace aplikací (Azure)
  • Podnikové aplikace
  • Moderní práce
  • Zabezpečení


Stávajících 19 kompetencí lze přiřadit k novým šesti oblastem řešení podle níže uvedeného schématu.

Důležitá fakta o programu MCPP

K získání označení Solution partner musíte dosáhnout alespoň 70 bodů (včetně bodů v jednotlivých podkategoriích) z celkových 100 bodů.

  • Performance: Měří se podle čistých přírůstků zákazníků.
  • Skilling: Ověřuje a prokazuje váš závazek ke vzdělávání a získávání dovedností. Body se udělují za každou osobu ve vašem týmu s příslušnými certifikacemi.
  • Customer success: Měří se na základě nárůstu v používání a počtu úspěšných nasazení.


Svůj pokrok při získávání statusu Solution partner můžete sledovat v Partner Central. Partner Center.

MCPP a Skilling

Společnost TD SYNNEX jako oficiální partner společnosti Microsoft pro vzdělávání vám může pomoci dosáhnout vámi požadované oblasti řešení, protože nabízí všechny nezbytné školicí kurzy, které vám umožní připravit se na potřebné certifikace.

If you are not sure which certifications you need, check out our MCPP Program Overview with Requirements & Benefits that also includes a certification overview of the current Microsoft trainings & certifications available through TD SYNNEX Academy!

Pokud přesně nevíte, které certifikace potřebujete, navštivte naši MCPP Program Overview with Requirements & Benefits které rovněž obsahují přehled aktuálních školení a certifikací společnosti Microsoft dostupných prostřednictvím TD SYNNEX Academy!

Také vám můžeme nabídnout podrobnou vzdělávací cestu, přesně na vaše potřeby – prosím napište nám na academy.cz@tdsynnex.com

MCCP: Více informací a důležité odkazy

Veškerý obsah, data a požadavky této stránky se mohou změnit. Nastínili jsme stav k květnu 2022. Pro více informací můžete také použít oficiální informace společnosti Microsoft a odkazy níže:


Shrnuli jsme to také v našich dokumentech TD SYNNEX MCPP Overview

Questions ?

Máte dotazy týkající se školení nebo certifikací společnosti Microsoft? Kontaktujte nás prosím na academy.cz@tdsynnex.com nebo se podívejte na náš certification overview s odkazy na naše plánované školení společnosti Microsoft!