Brocade FC Fundamentals (Brocade-FC_FUN)

 • Przełączniki FC
 • Architektura FC – funkcjonalności
 • Interfejs i narzędzia zarządzające
 • Zoning – omówienie i konfiguracja
 • Konfiguracja początkowa – ustawianie adresu IP
 • Ustawianie Command Line Session Timeout
 • Synchronizacja czasu
 • Ustawianie Login Banner’a
 • Aktywowanie licencjonowanej cechy
 • Ustawianie nazwy przełącznika
 • Ustawianie chassis name
 • Ustawianie serwera syslog
 • Zabezpieczanie dostępu do interfejsu zarządzającego
 • Ustawianie polityki hasła
 • Zmiana domyślnych haseł
 • Konfigurowanie Role-Based Access Control (RBAC)
 • Uwierzytelnianie RADIUS i LDAP
 • Mapowanie roli na przełączniku do serwera RADIUS i LDAP