SAN podstawy/storage (SAN-workshop)

1. Storage rys historyczny

2. Protokół SCSI

3. Typy dysków i ich budowa

4. Typy połączeń (DAS/SAN/NAS)

5. SAN concepts, Fibre Channel

6. Urządzenia sieci SAN, projektowanie sieci i topologie

7. Budowa macierzy dyskowej, kluczowe komponenty

8. Protekcja danych, modele protekcji

9. Operacje IO w macierzy dyskowej. Koszty IO w funkcji protekcji

10. Tier-ing i Auto Tier-ing

11. Thin provisioning