Implementace a administrace Cisco řešení (CCNA_CZ)

Popis:

Tento autorizovaný pětidenní kurz poskytne zájemci dovednosti a znalosti potřebné k instalaci, konfiguraci a správě jednoduchých IPV4 a IPv6 sítí včetně konfigurace síťových zařízení jako přepínače, směrovače a Wifi kontrolérů. Kurz CCNA nyní zahrnuje i informace z oblastí bezdrátových sítí, SD-WAN, DNA Centra a o bezpečnostních rizicích.


Absolvent kurzu bude umět:

 • identifikovat komponenty počítačových sítí a popsat jejich základní charakteristiky
 • porozumí procesu komunikace mezi uzly pomocí počítačových sítí
 • popsat vlastnosti a funkce Cisco IOS Softwaru
 • popsat lokální sítě a význam přepínačů pro ně
 • popsat ethernet a princip jeho fungování
 • instalovat přepínač a provést úvodní konfiguraci
 • popsat síťovou vrstvu TCP/IP modelu a adresní schéma
 • popsat aplikační a transportní vrstvu TCP/IP
 • popsat funkce směrovače
 • provést základní nastavení směrovače
 • identifikovat základní chyby v počítačových sítích a chyby ve spojitosti s nastavením IPv4 adresace
 • popsat základní vlastnosti a adresaci používanou v IPv6 protokolu a provést jeho základní konfiguraci
 • nastavit statické cesty a dynamický směrovací protokol OSPF
 • popsat a nastavit VLAN v síti
 • popsat funkce spanning tree protokolu.
 • nastavit agregaci linek pomocí technologie EtherChannel
 • popsat koncepty WAN a VPN technologií
 • na Cisco směrovači nastavit přístup k internetu včetně nastavení vnější adresy a překladů adres (NAT)
 • popsat základní koncepty v QoS
 • popsat bezdrátové sítě a jejich komponenty ve firemním prostředí
 • popsat architekturu síťových zařízení s ohledem na virtualizaci
 • popsat koncepty programovaní sítí jako SDN, Cisco DNA Center, SD-Access, SD-WAN
 • nastavit monitorovací nástroje
 • popsat správu Cisco zařízení
 • popsat aktuální bezpečnostní rizika a obranné technologie
 • nastavit základní bezpečnostní parametry pro zabezpečení vzdálené správy zařízení Cisco
 • nastavit základní bezpečnostní parametry pro zabezpečení sítě


Požadavky pro absolvování kurzu:

 • práce s PC
 • používání internetu


Kurz určen pro:

 • Síťové administrátory
 • Síťovou podporu
 • Techniky Helpdesku
 • Předprodejní a poprodejní síťové inženýry zajišťující instalaci a podporu pobočkové sítě
 • Zájemce o zkoušku 200-301 CCNA, díky které získáte certifikaci CCNA


Literatura:

Všichni účastníci školení obdrží originál studijních certifikovaných materiálů Cisco.


Technické vybavení:

Všechna cvičení jsou prováděna na virtuálním laboratorním prostředí, vyvinutém a dodaném speciálně pro toto školení firmou Cisco. Všechny učebny jsou vybaveny nadstandardními počítači připojenými k Internetu, učebny jsou prostorné, klimatizované, bezbariérové a s připojením na Wi-Fi.

V případě zájmu lze školení absolvovat online live.


Osnova:

 • Funkce sítě
 • Modely komunikace
 • Ovládání IOS softwaru
 • Úvod do lokálních sítí (LAN)
 • Ethernet
 • LAN přepínače (switch)
 • Síťová vrstva TCP/IP
 • Transportní a aplikační vrstva TCP/IP
 • Směrovač (router)
 • Konfigurace směrovače
 • Proces doručování datagramu
 • Identifikace a oprava běžných chyb v jednoduchých sítích
 • Protokol IPv6
 • Nastavení statického směrování
 • Virtuální LAN sítě (VLAN)
 • Směrování mezi VLANy
 • Směrovací protokol OSPF
 • Spanning tree protokol *
 • Etherchannel
 • Protokoly pro zálohování brány *
 • Úvod do WAN technologií *
 • Úvod do filtrování pomocí ACL
 • Připojení sítě k Internetu, konfigurace NAT
 • Úvod do řízení kvality (QoS) *
 • Úvod do bezdrátových sítí (WIFI) *
 • Úvod do architektury sítí a virtualizace *
 • Nové trendy v počítačových sítích (SD-WNA, SDN, DNA)
 • Úvod do monitorování
 • Správa Cisco Zařízení
 • Bezpečnostní rizika sítí *
 • Technologie pro zabezpečení *
 • Zabezpečení administračního přístupu
 • Doporučení pro zabezpečení síťových zařízení

* Body osnovy psané kurzívou jsou dle oficiálních osnov společnosti Cisco definované jako samostudium.