Implementace a konfigurace Cisco Identity Services Engine (SISE_CZ)

Popis:

Kurz se zabývá novým jednotným řešením pro ověřování identit a řízení přístupu k síti - Cisco Identity Services Engine (ISE). Cisco ISE kombinuje funkce autentizace, autorizace, logování (AAA), posture, profiling, device on-boarding a guest management v jedné context-aware platformě.


Absolvent kurzu bude umět:

 • Popsat architekturu, instalaci serveru Cisco ISE a možnosti jeho ditribuovaného řešení
 • Konfigurovat zařízení pro vstup do sítě (NADs) a základní autentizační a autorizační politiky v Cisco ISE
 • Implementovat Cisco ISE web autentizaci a přístup pro hosty
 • Využívat Cisco ISE profiling, posture a služby client provisioning
 • Popsat správu, sledování, troubleshooting a TrustSec SGA security
 • Konfugurovat administrativní přístup pomocí protokolu TACACS+ v Cisco ISE


Požadavky pro absolvování kurzu:

 • Certifikace CCNA Security nebo znalosti odpovídající kurzu IINS
 • Základní znalosti o bezdrátových sítích
 • Základní znalosti zařízení s operačním systémem Cisco IOS


Kurz určen pro:

 • Administrátory ISE
 • Administrátory wireless sítí


Literatura:

Všichni účastníci školení obdrží originál studijních certifikovaných materiálů Cisco.


Technické vybavení:

Všechna cvičení jsou prováděna na zařízeních Cisco. Všechny učebny jsou vybaveny nadstandardními počítači připojenými k Internetu, učebny jsou prostorné, klimatizované, bezbariérové a s připojením na Wi-Fi. V případě zájmu lze školení absolvovat online live.


Osnova:

Modul 1: Course Introduction

Modul 2: Cisco ISE Policy Enforcement

Modul 3: Web Auth & Guest Services

Modul 4: Cisco ISE Profiler

Modul 5: Cisco ISE BYOD

Modul 6: Cisco ISE Endpoint Compliance Services

Modul 7: Cisco ISE with AMP and VPN-Based Services

Modul 8: Cisco ISE Integrated Solutions with APIs

Modul 9: Working with Network Access Devices

Modul 10: Cisco ISE Design (Self-Study)

Modul 11: Configuring Third Party NAD Support (optional/Self-Study/Reference)