Nasazení a správa firemních sítí (ENCOR_CZ)

Popis:

Tento autorizovaný pětidenní kurz je zaměřen na získání dovedností důležitých pro síťové administrátory, síťovou podporu a techniky help-desk. Věnuje se klíčovým znalostem a dovednostem pro úspěšné nasazování, nastavování, operativu a troubleshooting firemních sítí. Pomůže v porozumění a nasazení bezpečnostních principů ve firemních sítích a věnuje se otázkám softwarově definovaných přístupových a WAN sítí (SD-Access a SD-WAN) a také automatizaci a programovatelnosti sítí.


Absolvent kurzu bude umět:

 • Popsat hierarchickou strukturu sítě
 • porovnat přepínací metody používaná v HW a v SW, včetně principu CEF, TCAM, CAM
 • troubleshooting VLAN a agregace portů
 • nastavit spanning tree protokol
 • implementovat a optimalizovat dynamické směrovací protokoly OSPFv2, OSPFv3, EIGRP, BGP
 • implementovat protokoly HSRP, VRRP
 • implementovat připojení k internetu včetně překladů adres (NAT)
 • popsat virtualizační technologie pro různé síťové prvky jako jsou technologie VRF, VPN, LISP, VRF
 • popsat různé scénáře nasazení WIFI a charakteristik antén, standardů,
 • nastavit a verifikovat technologie používané ve WIFI sítích, jako EAP, WebAuth, PSK autentizaci na kontroleru bezdrátových přístupových bodů (WLC)
 • využít NTP, SNMP, IP SLA, NetFlow a Cisco IOS Embeded Event Manager při troublehootingu atd.


Požadavky pro absolvování kurzu:

 • předchozí zkušenosti s implementací nebo správou firemní LAN sítě
 • základní porozumění směrování
 • znalosti na úrovni kurzu/zkoušky CCNA


Kurz určen pro:

 • administrátory firemních sítí
 • návrháře sítí


Literatura:

Všichni účastníci školení obdrží originál studijních certifikovaných materiálů Cisco.


Technické vybavení:

Všechna cvičení jsou prováděna na virtuálním laboratorním prostředí, vyvinutém a dodaném speciálně pro toto školení firmou Cisco. Všechny učebny jsou vybaveny nadstandardními počítači připojenými k Internetu, učebny jsou prostorné, klimatizované, bezbariérové a s připojením na Wi-Fi.

V případě zájmu lze školení absolvovat online live.


Osnova:

 • Architektura firemních sítí
 • Přepínání v Cisco přepínačích
 • Implementace firemní LAN sítě
 • Stavba redundantní topologie v přepínaných sítích
 • Agregace portů
 • Směrovací protokol EIGRP
 • Nastavení OSPF
 • Optimalizace OSPF
 • Externí BGP
 • Síťová redundance
 • Překlad adres (NAT)
 • Virtualizační protokoly a techniky
 • Virtuální privátní sítě (VPN)
 • Principy bezdrátového přenosu
 • Možnosti nasazení bezdrátových sítí
 • Roaming v bezdrátových sítích a lokalizační služby
 • Funkce bezdrátového přístupového bodu (AP)
 • Autentizace v bezdrátových sítích
 • Troubleshooting bezdrátových sítích
 • Úvod do vícesměrových protokolů *
 • Úvod do Kvality služby (QOS)*
 • Nastavení síťových služeb
 • Použití nástrojů pro analýzu sítě
 • Implementace bezpečné infrastruktury
 • Zabezpečení administrátorského přístupu
 • Architektura zabezpečení firemní sítě *
 • Automatizace s využitím Cisco DNA Center *
 • Cisco SD-Access*
 • Cisco SD-WAN*
 • Základy programování v jazyce python*
 • Úvod do programátorských rozhraní v síťových prvcích*
 • Úvod do API v Cisco DNA Center a ve vManage*

* Body osnovy psané kurzívou jsou dle oficiálních osnov společnosti Cisco definované jako samostudium