Vývoj aplikací s využitím Cisco Core platforem a API (DEVCOR_CZ)

Popis:

Tento autorizovaný pětidenní kurz je zaměřen na přípravu na Cisco zkoušku 350-901, která je součástí certifikací Cisco Certified DevNet Professional, Cisco Certified DevNet Specialist - Core. Je zaměřen na síťovou administraci na profesionální úrovni. Naučíte se, jak implementovat síťové aplikace využitím Cisco platformy jako základny, od designu aplikace, přes integraci až po testování a automatizaci. Kurz poskytuje praktické seznámení s řešením reálných problémů pomocí Cisco Application Programming Interface (API) a moderních vývojových nástrojů.


Absolvent kurzu bude umět:

 • Popsat architektonické rysy a vzory které zlepší údržbu a správu aplikací,
 • Identifkovat kroky pro návrh a výstavbu ChatOps aplikací,
 • Implementovat robustní integraci s REST API včetně zpracování chyb, kontroly toku a stránkování,
 • Popsat důležité kroky pro zabezpečení uživatelských a systémových dat v aplikaci včetně zabezpečení aplikace samotné,
 • Popsat nejlepší praktiky pro vývoj aplikací a metody pro návrh distribuovaných systémů,
 • Popsat koncept správy konfigurací a automatizací zařízení,
 • Využít YANG data model pro popis síťové konfigurace a telemetrie a
 • Porovnat různé typy databází a jak vybrat správný typ databáze na základě požadavků.


Požadavky pro absolvování kurzu:

 • Znalost návrhu programů a programování se zaměřením na Python
 • Základní znalosti Ethernetu, TCP/IP, a počítačových sítí
 • Porozumění významu API
 • Jelikož se kurz nezaměřuje na základy programování v Python, doporučujeme pro získání praktických zkušeností s programování nejprve absolvovat kurz Python1


Kurz určen pro:

 • Síťové administrátory
 • Pracovníky zabývající se automatizací správy sítí na pokročilé úrovni
 • Systémové integrátory, vývojáře, testery


Literatura:

Všichni účastníci školení obdrží originál studijních certifikovaných materiálů Cisco a časově omezený vzdálený přístup do laboratorního prostředí vyvinutého a poskytovaného firmou Cisco pro tento kurz.


Technické vybavení:

Všechna cvičení jsou prováděna na laboratorním prostředí, vyvinutém a dodaném speciálně pro toto školení firmou Cisco. Prostorné učebny jsou vybaveny nadstandardními počítači s možností přístupu na internet, včetně bezdrátového přístupu.


Osnova:

 • Návrh aplikací s ohledem na udržovatelnost
 • Návrh aplikací s ohledem na udržitelnost
 • Implementace aplikací ChatOps
 • Pokročilá integrace REST API
 • Zabezpečení dat aplikací
 • Zabezpečení webových a mobilních aplikací
 • Automatizace vydávání aplikací
 • Nasazování aplikací
 • Distribuované systémy
 • Orchestrace sítě a infrastruktury
 • Modelování s využitím YANG
 • Využití Relačních a nerelačních databází

* Body osnovy psané kurzívou jsou dle oficiálních osnov společnosti Cisco definované jako samostudium.