Vývoj aplikací a automatizačních procesů využitím Cisco Core platforem (DEVASC_CZ)

Popis:

Tento autorizovaný pětidenní kurz je zaměřen na přípravu na zkoušku Cisco DevNet Associate and pro síťové administrátory setkávající se s požadavky automatizaci. Kurz se zaměřuje na implementaci základních síťových aplikací pomocí Cisco platformy jako základny, stejně jako na implementaci automatizačních procesů napříč počítačovou, bezpečností, kolaboračními nástroji a výpočetní infrastrukturou. Kurz poskytuje praktické seznámení s řešením reálných problémů pomocí Cisco Application Programming Interfaces (API) a moderních vývojových nástrojů.


Absolvent kurzu bude umět:

 • Popsat význam API a systému kontroly verzí v moderním procesu vývoje aplikací
 • Popsat běžné procesy a praktiky používané v softwarovém vývoji, včetně model-driven přístupu,
 • Popsat koncepty HTTP a REST v souvislosti s vývojem a využitím API
 • Popsat vlastnosti a schopnosti různých Cisco platforem z hlediska programování
 • Automatizovat běžné úkoly pomocí python skriptů


Požadavky pro absolvování kurzu:

 • Základní obsluha PC a navigace v operačním systému
 • Základní znalosti internetu
 • Zkušenosti s programovacími jazyky (specificky Python)
 • Jelikož se kurz nezaměřuje na základy programování v Python, doporučujeme nejprve absolvovat kurz Python1


Kurz určen pro:

 • Síťové administrátory
 • Pracovníky zabývající se automatizací správy sítí
 • Systémové integrátory, vývojáře,
 • Zájemce o získání certifikace Cisco Certified DevNet Associate, kurz odpovídá svou náplní zkoušce 200-901 DEVASC


Literatura:

Všichni účastníci školení obdrží originál studijních certifikovaných materiálů Cisco a časově omezený vzdálený přístup do laboratorního prostředí vyvinutého a poskytovaného firmou Cisco pro tento kurz.


Technické vybavení:

Všechna cvičení jsou prováděna na laboratorním prostředí, vyvinutém a dodaném speciálně pro toto školení firmou Cisco. Prostorné učebny jsou vybaveny nadstandardními počítači s možností přístupu na internet, včetně bezdrátového přístupu.


Osnova:

 • Praktické aspekty moderního vývoje softwaru
 • Popis procesu vývoje softwaru
 • Návrh softwaru
 • Úvod do Network-Based API
 • Využití REST-Based API
 • Programování na platformách Cisco
 • Úvod do Cisco platforem
 • Popis IP sítí
 • Sítě a aplikace
 • Využití Model-Driven vývoje s YANG
 • Nasazení aplikací
 • Testování a zabezpečení aplikaci

* Body osnovy psané kurzívou jsou dle oficiálních osnov společnosti Cisco definované jako samostudium.